(1)
Ranocchi, E. Miłość Maszyn. Antynomie Maszyny W Polskim Modernizmie. StSl 2012, 8, 137-160.