(1)
Nosilia, V. H. Goldblatt, Studies on the Medieval and Premodern Literary Civilization of Russia and Ukraine, I-II, Instytut Filologii Słowiańskiej Uj-Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2019 . StSl 2020, 17, 263-265.