Lazarevic, P. (2020). I. Vodopivec, Vivitur ingenio. Renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem, Inštitut Nove revije Zavod za Humanistiko-Nova Univerza-Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Ljubljana 2018. Studi Slavistici, 17(2), 269-270. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-10111