Banjanin, L. (2021). S. Šeatović, U zaleđu Sredozemlja. Mediteran u modernoj srpskoj književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd 2019, pp. 352. Studi Slavistici, 18(1), 291-293. https://doi.org/10.36253/Studi_Slavis-11399