Giraudo, G. (2004). L’Ucraina e gli Ucraini dal passato al futuro. Studi Slavistici, 1(1), 25–33. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-2054