Kreisberg, A. (2004). Problemi dell’analisi lessicale nell’ottica glottodidattica. Studi Slavistici, 1(1), 213–222. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-2064