Gullotta, A. (2012). A New Perspective for Gulag Literature Studies: the Gulag Press. Studi Slavistici, 8(1), 95-111. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-10521