Bukova, J. (2015). Not Small. Minor. Studi Slavistici, 11(1), 227–235. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-15357