,. Authors Biodata. Studi Slavistici, v. 14, n. 1, p. 369-372, 3 Nov. 2017.