Kreisberg, Alina. 2004. “Problemi dell’analisi Lessicale nell’ottica Glottodidattica”. Studi Slavistici 1 (1):213-22. https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-2064.