Giraudo, G. (2004) “L’Ucraina e gli Ucraini dal passato al futuro”, Studi Slavistici, 1(1), pp. 25–33. doi: 10.13128/Studi_Slavis-2054.