Kreisberg, A. (2004) “Problemi dell’analisi lessicale nell’ottica glottodidattica”, Studi Slavistici, 1(1), pp. 213–222. doi: 10.13128/Studi_Slavis-2064.