[1]
P. Lazarevic, “I. Vodopivec, Vivitur ingenio. Renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem, Inštitut Nove revije Zavod za Humanistiko-Nova Univerza-Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Ljubljana 2018”, StSl, vol. 17, no. 2, pp. 269-270, Dec. 2020.