Gullotta, A. “A New Perspective for Gulag Literature Studies: The Gulag Press”. Studi Slavistici, Vol. 8, no. 1, Jan. 2012, pp. 95-111, doi:10.13128/Studi_Slavis-10521.